Isaksson & Jonsson HB
Hem Onlinebutiken Återförsäljare Sherpa FAQ Om du tappat din USB Driver Köpvillkor Kontakta oss
Produkter
Alla produkter

Produktsökning
Köpvillkor

Köpvillkor

Tillämplighet
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag gäller Köplagen.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Önskar ni beställa på annat sätt kontakta oss via telefon eller e-mail. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles

Postförskott:
Kontant betalning på Posten eller närmaste utlämningsställe.

Faktura:
Företag har möjlighet att betala via faktura. Betalningstid 15 dagar, vid dröjsmål debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Priser
Alla priser är inklusive moms och gäller tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga priser. Vi reserverar oss för eventuella momshöjningar samt andra faktorer som kan påverkar våra priser, såsom ytterligare statliga pålagor m m.

Fraktkostnader
Fraktkostnad tillkommer vid samtliga beställningar.

Leveranstider
Vi strävar efter att sända dina varor så snabbt som möjligt. Normal leveranstid ligger på 3-5 arbetsdagar. Detta beroende på lagerstatusen hos oss eller våra leverantörer samt vilken arbetsbelastning vi själva har för tillfället. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes genom kontakt med oss innan effektuering av order sker. Vi ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än vad som avtalats.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. Om varan skadas eller kommer bort under transporten kontaktar du vår kundtjänst omgående. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig.

Outlösta paket
För paket som inte löses ut hos posten gäller följande: Paketet skickas i retur till oss, vi förbehåller oss rätten att debitera kunden de kostnader som belastats oss för hanteringen av det outlösta paketet. För närvarande debiteras du med 300 kr. Betalning skall ske med inbetalningskort inom 10 dagar från fakturadatum. Alla falska beställningar kommer att polisanmälas.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och/eller frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Minimiorder
Vi har en ingen minimiordergräns.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.

Reklamation
Alla reklamationer på skadade eller felaktiga varor skall göras skriftligt inom 10 dagar. Reklamation måste alltid först ske till oss direkt. Ni kommer då att få vidare instruktioner av oss. Ni måste då fylla i en returansökan innan den kan skickas tillbaks. Beskriv felet noggrant och dina kontaktuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Fel/Prisändringar/Slutförsäljning
Vi reserverar oss mot skrivfel, prisändringar och slutförsäljning som kan uppstå trots kontinuerlig uppdatering av onlinebutiken.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Beträffande ansvar för ev. fortkörningsböter med mera
Isaksson & Jonsson HB uppdaterar och kontrollerar databasen för hastighetskamerorna regelbundet. Dock kan vi inte garantera att alla hastighetskameror finns med i databasen vid varje givet tillfälle då det kan förekomma förändringar samt att nätet av hastighetskameror byggs ut, alternativt kan hastighetskamerorna ha flyttats med kort varsel. Produkten Sherpa är en trafiksäkerhetsprodukt som skall hjälpa fordonsförare att köra trafiksäkert. Att hålla rätt hastighet är en del av trafiksäkerheten. Vid användande av Sherpa är det föraren som har ansvaret för att gällande hastighet hålls. Vare sig tillverkare, importör eller återförsäljare av Sherpa tar ansvar för eventuella fortkörningsböter som förare kan erhålla.

Garanti
Sherpa 1000 Gps har 12 månaders garanti mot fel i produkten räknat från inköpsdatum.
Varukorg
Varukorgen är tom
25% moms är inkluderat i priset
» Ändra i varukorgen
» Till kassan